Kontakta oss

 

Styrelsen Klyvarestigens samfällighetsförening

Ordförande             Magnus Österlind            073-7387878
Ekonomi Kristina Andersson  070-2203413
Sekreterare  Carina Gulliksson
Suppleant Johannes Anderssen
Suppleant  Andreas sjödin