Log in

Login

Username
Password
MOD_LOGIN_REMEMBER_ME

Register

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Årsmöte 2022

Årsmöte 2022. Onsdag den 9:e juni klockan 19:00 Hemvärnsgården i Stenhamra.

Årsredovisning finns här, samt under DOKUMENT.

 

Information om klyvarestigensamfällighet

 

Vid köp av fastigheter i föreningens område, då det krävs en ny VA anslutning, är det Samfällighetens ansvar att utföra arbetet.
Samfälligheten drar fram stamledning till fastigheten. Anslutningspunkt med ventiler placeras cirka 0,5 m utanför tomtgräns.

Anslutningsavgiften för att bli medlem i samfälligheten är:

  • 120,000 kr (Anslutningsavgift, täcker framdragninga av VA stam)
  • 70,238 kr (lägenhetsavgift till kommunen, pris gälland 2021) 

Summa: 190,238 kr.

Det ingår alltid en anslutning vid tomtgränsen.

Samfälligheten levererar vattenmätare inklusive konsol. (Ingår i anslutningsavgiften). Övrig materiel och arbete inom fastigheten såsom avfallspump och anslutningar innom fastigeheten bekostas av fastigheten.

Fastigheten söker medlemskap i samfälligheten genom Lantmäteriet, enligt anläggningslagen.
Samfälligheten insänder ansökan till Lantmäteriet.

Årlig medlemsavgift i samfälligheten är förnärvarande 2.600 kr per fastighet.

INFORMATION OM ANSLUTNING OCH AVGIFTER FÖR VATTEN OCH AVLOPP

OBS
Samfällighetens vatten system är av typen "Low pressure Sewer" (LPS) och är ett slutet system som kräver en avfallspump LPS 2000.
Kostnaden för en avfallspump är ca 30 000 kr fastighetsägare, vilket bekostas av fastigheten.

 

Styrelsen.

 

 

 


Klyvarestigens samfällighetsförening                                                    organisations nummer 717900-7799
Box 20
179 03 Stenhamra